Mapa do celów projektowych – MDCP

Czym jest MDCP?

Mapa do celów projektowych, jest dokumentem niezbędnym we wszystkich projektach wymagających zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.  

Kto wykonuje mapę do celów projektowych?

Wykonuje ją geodeta uprawniony, czyli osoba niekarana z odpowiednim wykształceniem posiadająca doświadczenie w zawodzie oraz zdany egzamin państwowy. 

Co zawiera MDCP?

Geodeta uprawniony na podstawie pomiarów w trenie oraz dokumentacji: 

  • materiałów udostępnionych z zasobu 
  • opracowań planistycznych 
  • innych dokumentów lub informacji dotyczących danego obszaru 

nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w usytuowaniu szczegółów sytuacyjno-wysokościowych (np. ogrodzenia, krawężniki, skarpy, budynki, itp.), istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu (studnie, słupy, przewody, itp.) oraz zieleń (drzewa, zadrzewienia, parki, itp.) na mapę zasadniczą.[1] Istnieje możliwość potrzeby wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia granic działki, ponieważ istniejąca dokumentacja nie zapewnia wymaganej dokładności. Należy to wykonać przed przystąpieniem do wykonania MDCP.[2] 

Jak długo mapa do celów projektowych jest ważna?

Przepisy prawa nie wskazują żadnego konkretnego terminu. Jednak na ich bazie można wywnioskować, że MDCP jest aktualna tak długo jak przedstawia rzeczywisty stan terenu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

Dezaktualizacja mapy jest spowodowana stałą zmianą stanu faktycznego wskazanego terenu. 

Drugim sposobem utracenia statusu aktualnej mapy jest zmiana przepisów, np. obowiązującego układu wysokościowego lub układu odniesienia. Obecnie działamy na układach wysokościowych PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH oraz w układzie odniesienia PL-ETRF2000. 

Czy mapę do celów projektowych można zaktualizować?

Nie, jeżeli mapa przestanie być aktualna to należy wykonać nową mapę.[3] 

Po co mapa do celów projektowych? Do czego jest potrzebna?

Wymóg MDCP wynika z przepisów prawa budowlanego. Określają one, że projekt zagospodarowania terenu, nieodłączny element dokumentacji budowy ma być wykonany na oryginale bądź kopi mapy do celów projektowych.  

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Dogadamy się :). W przypadku ma.concept ceny zaczynają się od 900zł. Ostateczna wycena zależy od lokalizacji inwestycji, rozmiarów działki oraz ilości niefakultatywnych pomiarów.[4] 

Zamówiłem mapę do celów projektowych, co dalej? 

Termin wykonanie MDCP zależy od złożoności prac, np. dla działki do 0,5ha zajmuje to 2-4 tygodnie a dla map wielkoobszarowych na zamkniętych terenach termin może wahać się między pół do nawet roku czasu. Po otrzymaniu gotowej mapy udajemy się do projektanta, architekta lub firmy wykonującej prace budowlane. W ma.concept oferujemy nie tylko wykonanie MDCP ale również obsługę geodezyjną inwestycji. Decydując się na zestaw usług z naszej strony można liczyć na ulgową cenę.  

Podsumowując, mapa do celów projektowych jest indywidualnym opracowaniem kartograficznym zawierającym treść mapy zasadniczej zaktualizowaną na dzień pomiaru oraz zawierającą dane wskazane przez inwestora lub projektanta potrzebne do procesu projektowania. Wykonuje ją geodeta uprawniony. Jest aktualna tak długo jak jest identyczna ze stanem faktycznym terenu. Nie można jej aktualizować. Jest niezbędną do wykonania projektu budowlanego. Jej ceny zaczynają się od 900zł i czas oczekiwania na takową wynosi minimum 2 tygodnie. 

  1. K. Karlikowski, Podstawowe zasady i procedury opracowania mapy do celów projektowych, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36″ s. 131-144 
  1. M. Puzia, L. Pietrzak, Krótka opowieść o mapie do celów projektowych, „Przegląd Geodezyjny” 2021 z. 12 s. 19-22 
  1. D. Felcenloben, Wykładnia normatywnego pojęcia mapy do celów projektowych, „Przegląd Geodezyjny” 2022 z.3 s. 14-20. 
  1. „Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Art. 34. 3.1”