Przechwytywanie rzeczywistości

Kontrola wskazanych wrażliwych miejsc: obiektów budowlanych, naturalnych form rzeźby terenu.

Niekiedy zachodzi konieczność sprawdzenia wrażliwego miejsca pod kątem różnego rodzaju deformacji formy pierwotnej oraz/lub z jaką częstotliwością i prędkością forma ta odkształca się, grożąc np. zawaleniem. Z pomocą przy tego typu pomiarach przychodzi nam geodezyjny monitoring. 

Ze względu na częstotliwość wykonywania pomiarów podzieliliśmy zagadnienie na:
I. Monitoring stały
II. Monitoring okresowy
Ze względu na specyfikę prowadzenia pomiaru geodezyjny monitoring podzieliliśmy na cztery grupy :
I. Skanowanie 3D
II. Pomiar przemieszczeń oraz deformacji
III. Pomiar osiadań
IV. Badanie pionowości
Każdy z wyżej wymienionych pomiarów charakteryzuje się inną skalą dokładności oraz precyzji a co za tym idzie ceną oraz czasem w jaki uzyskuje się istotne informacje. Z chęcią pomożemy przy wyborze najbardziej optymalnej metody pomiaru skrojonej na potrzeby klienta.

Zintegrowany system monitorowania obiektów budowlanych, naturalnych form rzeźb terenu Leica GeoMOS

Dzięki wypracowanej współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi z Polski jesteśmy wstanie pomóc przy monitorowaniu najbardziej skomplikowanych obiektów oraz wdrożyć rozwiązania pozwalające otrzymywać wyniki live dotyczące deformacji zarówno pionowych jak i poziomych. Wspomniane rozwiązanie opiera się na oprogramowaniu firmy Leica oraz dobieranemu indywidualnie do potrzeb zestawu pomiarowemu.

Skanowanie 3D

Nowoczesne technologie pozwalają nam na jeszcze dokładniejsze zobrazowanie mierzonych obiektów. Dzięki stosowaniu skaningu laserowego możemy uzyskać, liczące wiele tysięcy punktów, chmury na podstawie, których otrzymujemy modele CAD na potrzeby np.:  projektowania, wizualizacji czy wykrywania konfliktów pomiędzy już istniejącym projektem a starą instalacją w istniejącym obiekcie budowlanym.
I. Dokumentacja BIM
II. Modele 3D CAD
III. Modele instalacji
IV. Wykrywanie kolizji chmury punktów z modelem 3D

Fotogrametria

Fotogrametria niskiego pułapu jest rozwiązaniem, które pomaga zoptymalizować koszty przy opracowaniach o dużej powierzchni pomiaru. W przypadku pomiarów objętości natomiast jest znacznie skuteczniejsza niż klasyczne metody ze względu na ilość punktów, które otrzymujemy z jednego nalotu, co w prostej linii przekłada się na dokładniejsze obliczenie np.: mas ziemnych lub objętości kruszywa.
I. Ortofotomapy
II. Numeryczne modele terenu
III. Pomiary objętości

Z uwagi na mnogość czynników wpływających na wycenę usługi zachęcamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Nami!